FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

 2. जाडाे विदा सम्बन्धमा ।

 3. सूचना ।

 4. विद्यार्थी संख्याकाे विवरण सम्बन्धमा ।

 5. सामुदायिक बिद्यालयको लेखापरीक्षण गर्न आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

 6. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियाेजना परियाेजना एकाई धनगढीमाई बाट प्रकाशित सूचना ।

 7. प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत र शाखा प्रमुख बिचको कार्य सम्पादन सम्झौता

  दस्तावेज: 
 8. विवरण उपल्ब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

 9. जिन्सी सामग्री बरबुझारत गर्ने सम्बन्धमा ।

 10. कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

Pages