FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. विकास नीति, याेजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाकाे लागि सल्लाह सुझाब पठाउने सम्बन्धमा ।

  2. शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

  3. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

  4. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकाे लागि विनियोजन भएकाे रकम निकासा सम्बन्धमा ।

  5. चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे काराेवारकाे खाता बन्दी सम्बन्धमा ।

  6. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । जिन्सि कन्स्ट्रक्सन

  7. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।(श्री कन्चन कन्स्ट्रक्सन)

  8. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (निसा कन्स्ट्रक्सन)

  9. स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।( श्री दिप ज्याेती निर्माण सेवा )

  10. माछा भुर्रा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Pages