FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फरम ७७/७८ 11/03/2020 - 06:52 PDF icon jpg2pdf.pdf
बेराेजगार दर्ताकाे लागि निवेदन फारम ७७/७८ 07/26/2020 - 23:07 PDF icon 1594793256-निर्देशिकाको-अनसूची-१-मा-परिवर्तन_final-(1) (2).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तकाे ढाँचा ७६/७७ 04/24/2020 - 12:28 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा.pdf
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम ७६/७७ 04/22/2020 - 16:37 PDF icon विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम.pdf
Computer तालिमका लागि नयाँ फारम ढाचा ७५/७६ 04/24/2019 - 09:38 उपलब्ध छैन
बेरोजगार दर्ता फारम ७५/७६ 03/20/2019 - 14:52 PDF icon farm (2).pdf
बसाईसाराई दर्ता फारम ७४/७५ 03/11/2019 - 15:27 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७४/७५ 03/11/2019 - 15:19 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
विबाह दर्ता फारम ७४/७५ 03/11/2019 - 15:17 PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७४/७५ 03/11/2019 - 15:15 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf