FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. जानकारी सम्बन्धमा ।

 2. उपभाेक्ता समिति गठन सम्बन्धि सूचना

 3. व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: स्वीकृति सम्बन्धमा ।

 4. प्र.अ.हरूकाे बैठककाे समय परिवर्तन सम्बन्धमा ।

 5. गाउँपालिका स्तरीय याेजनाकाे उपभोक्ता समिती गठन सम्बन्धी सूचना

  दस्तावेज: 
 6. रसमयनिक मलकाे बिक्री मूल्य संसाेधन सम्बन्धमा ।

 7. बिद्युतिय बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना ।

  दस्तावेज: 
 8. Site clearance सम्बन्धमा

 9. लाभग्राहि परिचय-पत्र सम्बन्धमा

  दस्तावेज: 
 10. बैठकमा सहभागी सम्बन्धमा ।

Pages