FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. धार्मिक स्थलमा हुने मेला नाच गान र महाेत्सव हाट बजार जस्ता भीड हुने जमघट नगर्न नगाराउने सम्बन्धी सुचना ।

 2. न्युन्तम राेजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धमा

 3. जानकारी सम्बन्धमा

 4. राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

 5. पु:न बाेलपत्र अह्ववान सम्बन्धी सुचना ।

 6. उ‍ स गठन सम्बन्धी सुचना

 7. BRM/08/2076/077 र BRM/09/2076/077 काे म्याद थप गरिएकाे सुचना

  दस्तावेज: 
 8. म्याद थप सम्बन्धी सुचना

 9. उ‍ स गठन सम्बन्धी सुचना

 10. राहत वितरण सामग्री साथै लाभग्राहिहरुको विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा

Pages