FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. निवृत/अवकाश शिक्षकहरुकाे लागि आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धमा ।

 2. बैठक सम्बन्धमा

 3. याेजना तथा कार्यक्रम छनौट गरि पठाईदिने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, वडा नं. २)

 4. याेजना तथा कार्यक्रम छनौट गरि पठाईदिने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, वडा नं. ५)

 5. याेजना तथा कार्यक्रम छनौट गरि पठाईदिने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, वडा नं. ४)

 6. याेजना तथा कार्यक्रम छनौट गरि पठाईदिने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, वडा नं. ३)

 7. याेजना तथा कार्यक्रम छनौट गरि पठाईदिने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, वडा नं. १)

 8. भकाराे सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयाेगकाे प्रस्ताब सम्बन्धी सुचना

  दस्तावेज: 
 9. स्थानिय तहकाे पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुबिधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारबाट बनेकाे बिधेयक २०७७

 10. बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा । (श्री सदस्य ज्यू सबै, स्राेत अनुमान तथा सिमा निर्धारण समिति)

Pages