FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. सुचना l सुचना ll सुचना lll

 2. अत्यन्त जरूरी सुचना

 3. सुचना l सुचना ll सुचना lll

 4. खरिद कारवाही रद्द गरिएको सुचना सम्बन्धमा

 5. करारमा नियुक्ती सम्बन्धमा सुचना

 6. याेजना रकम भुक्तानीको लागी चाहिने कागजातको सम्बन्धमा

 7. सडक निर्माण विस्तार सुधार कार्य सम्बन्धी सुचना

 8. plumbing तालिममा म्याद थपिएको सम्बन्धमा

 9. Computer तालिमका लागि नयाँ फारम ढाचा

  कम्पुटर तालिमका लागि दिईएको आवेदन लाई सदर हुने गरी यो फारम भरि पु:न कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध छ (आवेदन दिईएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र)

 10. प्रेश विज्ञप्ती

Pages