FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

BRM/re/03, 24/2077/078 को म्याद थप सम्बन्धमा (श्री भगत कन्स्ट्रकसन बरियारपट्टी १, सिरहा)

७८-७९ 08/26/2021 - 14:45

BRM/19, 20/2077/078 को म्याद थप सम्बन्धमा (श्री ए.पी. कन्स्ट्रकसन बरियारपट्टी ५, सिरहा)

७८-७९ 08/26/2021 - 14:37

BRM/11,12,13,14,/2077/078 र BRM/03,06/2076/077 काे म्याद थप सम्बन्धमा (श्री सराेज एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रकसन लहान१, सिरहा)

७८-७९ 08/26/2021 - 14:33

BRM/26/2077/078 को म्याद थप सम्बन्धमा (श्री जिन्सी कन्स्ट्रकसन बरियारपट्टी १, सिरहा)

७८-७९ 08/26/2021 - 14:20

BRM/02/2078/079 जेनेरेटर खरिद कार्यकाे शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यकाे सुचना ।

७८-७९ 08/25/2021 - 18:06

BRM/01/2078/079 AC खरिद कार्यकाे शिलबन्दी बाेलपत्र रद्द गरिएको सुचना ।

७८-७९ 08/25/2021 - 18:01

BRM/03/2078/079 को चारपाङ्गरे सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आह्यवान गरिएको

७८-७९ 08/17/2021 - 11:58

BRM/01/2078/079 र BRM/02/2078/079 को AC र जेनेटर खरिदकाे शिल्बन्दी दर भाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७८-७९ 08/08/2021 - 06:35

कोटेशन पेश गरेको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/16/2021 - 16:40 PDF icon notice.pdf

BRM/27/2077/078 र BRM/28/2077/078 काे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना

७७/७८ 06/14/2021 - 18:32

Pages