FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री दिप ज्याेती निर्माण सेवा कचनारी)

७८-७९ 11/28/2021 - 16:09

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री विकास कन्स्ट्रक्सन)

७८-७९ 11/28/2021 - 16:08

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री भगत कन्स्ट्रक्सन)

७८-७९ 11/28/2021 - 16:07

ठेक्का नं. BRM/28,29,30/2078/079 काे E-BID बेलपत्र आह्वान गरिएकाे सुचन

७८-७९ 11/22/2021 - 15:29

BRM/re/17/31/32/2078/079 काे E-BID सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सुचन

७८-७९ 11/22/2021 - 15:27

BRM/20/2078/079 देखि BRM/24/2078/079 सम्मको सिलबन्दी दरभाउपत्र को आशेयको सुचना

७८-७९ 11/21/2021 - 10:42 PDF icon Adobe Scan Nov 21, 2021.pdf

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा(श्री दिप ज्याेती निर्माण सेवा कचनारी)

७८-७९ 11/15/2021 - 16:35

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा(श्री सराेज एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन)

७८-७९ 11/15/2021 - 16:34

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा(श्री जिन्शी कन्स्ट्रक्सन)

७८-७९ 11/15/2021 - 16:33

सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धमा(श्री दिप ज्याेती निर्माण सेवा बरियारपट्टी)

७८-७९ 11/15/2021 - 16:30

Pages