FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि-२०६७ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:56 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि-२०६७.pdf
स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि–२०६७ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:55 PDF icon स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि–२०६७.pdf
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली-२०६४ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:54 PDF icon स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली-२०६४.pdf
स्थानीय निकाय ( निर्वाचन कार्यविधि) ऐन - २०४८_0 ७८-७९ 09/05/2021 - 08:53 PDF icon स्थानीय निकाय ( निर्वाचन कार्यविधि) ऐन - २०४८_0.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:52 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन -२०६३ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:50 PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन -२०६३.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६९ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:50 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०६९.pdf
सामाजिक परिचालन निर्देशिका-२०७१ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:49 PDF icon सामाजिक परिचालन निर्देशिका-२०७१.pdf
व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०७० ७८-७९ 09/05/2021 - 08:48 PDF icon व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०७०.pdf
वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका ७८-७९ 09/05/2021 - 08:47 PDF icon वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf

Pages